Case iPad Pro 11 Gen3 2021

สำหรับลูกค้าที่ใช้ iPad Pro 11 2021 Gen3 ลูกค้าสามารถดูตัวเลือกเพิ่มเติมได้จากเคสรุ่น iPad Pro 11 2020 Gen2 ได้ครับ สองรุ่นนี้มีขนาดและความหนาเท่ากันแต่ช่องลำโพงอาจจะโดนปิดไปบางส่วน ซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานครับ สามารถสอบถามแอดมิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ