top of page

Payment / Shipping / Return / Refund Policy

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

Website : www.applesheepth.com

Line : @applesheep

Facebook Messenger : AppleSheep เคส ipadpro มีที่เก็บปากกา

การสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อผ่านทาง Website

- เมื่อยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อย ลุกค้าจะได้รับเลขออเดอร์ พร้อมยอดชำระสินค้า

- หลังจากที่ลูกค้าโอนชำระเรียบร้อย ให้เพิ่ม Line : @applesheep เพื่อส่งหลักฐานการชำระเงินและเลขออเดอร์ สำหรับตรวจสอบคำสั่งซื้อและแจ้งเลข Tracking ในการจัดซื้อสินค้า

การชำระเงิน Website

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  206-405432-8 ชื่อบัญชี Sheep Gadget Co., Ltd

การสั่งซื้อผ่านทาง Line / Facebook Messenger​

- ให้ลูกค้าแจ้งที่อยู่ตามช่องทางที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า

- หลังจากจากที่ลูกค้าโอนชำระเรียบร้อย ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินเพื่อให้ทางแอดมิน ตรวจสอบและแจ้งเลข Tracking ในการจัดซื้อ

การชำระเงิน Line / Facebook Messenger​
Line :  บัญชีธนาคารกสิกร เลขที่  088-802668-1 ชื่อบัญชี Sheep Gadget Co., Ltd
Facebook Messenger : บัญชีธนาคารกสิกร เลขที่  039-8-22682-8 ชื่อบัญชี Sheep Gadget Co., Ltd

การจัดส่งสินค้า

- ส่ง  Kerry Express ฟรีทุกรายการ  (ตัดรอบเวลา 15.00 น.) จัดส่งสินค้าทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

- เมื่อจัดส่งเรียบร้อย ทางร้านแจ้งเลข Tracking ในช่องทางที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า

- สำหรับลูกค้าที่อยู่ กทม. จัดส่งสินค้าถึงลูกค้าภายใน 1-2 วัน

- สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด จัดส่งสินค้าถึงลูกค้าภายใน 1-3 วัน

WeChat Screenshot_20231120213607.png
WeChat Screenshot_20231120213949.png

หมายเหตุ : การรับประกันสินค้า กรณีที่ความเสียหายเกิดจากการผลิตและการขนส่งเท่านั้น ทางร้านไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าโดยตรง เช่น การทำสินค้าตก / หล่น  / กระแทก / โดนน้ำ เป็นต้น

 

การเปลี่ยนสินค้า

  1. กรณีสินค้าได้รับความเสียหายจากทางร้าน / การขนส่ง เช่น มีรอยขีดข่วน / สีลอก / สินค้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ฯลฯ ทางร้านรับผิดชอบ
    ทั้งการเปลี่ยนสินค้าและค่าขนส่ง

  2. กรณีลูกค้าสั่งผิดไซส์ / รุ่น  และต้องการเปลี่ยนสินค้า จะมีการคิดค่าดำเนินการเพิ่ม 100 บาท (ค่าขนส่งมายังร้านค้าลูกค้าต้องชำระเงินด้วยตนเอง)

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า
- ส่งหลักฐานการสั่งซื้อและการชำระเงิน พร้อมแนบรูปภาพหรืออัดคลิปสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาผ่านช่องทาง Line @Applesheep 

- ทีมแอดมินดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเคลมเปลี่ยนสินค้า
- การส่งเคลมเปลี่ยนสินค้ามีระยะเวลาดำเนินการภายใน 7 วัน ไม่รวมระยะเวลาจัดส่งสินค้า
- กรณีที่เคลมโดยตรงกับแบรนด์ผู้ผลิตต้องมีกล่อง / Barcode และหลักฐานการสั่งซื้อ (สลิปการโอน / ใบเสร็จจากหน้าร้าน)  เพื่อยืนยันข้อมูลกับทาง
แบรนด์โดยตรง

 

การส่งสินค้าคืน / ส่งเปลี่ยนสินค้า
- ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับมาให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% (หากอุปกรณ์ไม่ครบทางร้านไม่รับคืนสินค้า)

 

กรณีคืนเงิน 

- ลูกค้าต้องส่งหลักฐานการสั่งซื้อและการชำระเงินพร้อมแจ้งสาเหตุ ทาง Line @Applesheep ภายในระยะ 7 วันหลังจากได้รับสินค้า กรณีเกิดขึ้นจากการที่ทางร้านจัดส่งสินค้าผิด ทางร้านยินดีที่จะคืนเงินเต็มจำนวน

- กรณีที่ลูกค้าสั่งผิดรุ่นหรือสีและต้องการคืนสินค้า ทางร้านจะคืนเงินให้ลูกค้า โดยหัก 100 บาทจากยอดที่ลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน

โดยทางร้านจะคืนเงินผ่านช่องทางที่ทำการชำระเงิน และระยะเวลาดำเนินการคืนเงินขึ้นอยู่กับรูปแบบของช่องทางที่ชำระเงิน

bottom of page