top of page

Payment / Shipping / Return / Refund Policy

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

Website : www.applesheepth.com

Line : @applesheep

Facebook Messenger : AppleSheep เคส ipadpro มีที่เก็บปากกา

การสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อผ่านทาง Website

- เมื่อยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อย ลุกค้าจะได้รับเลขออเดอร์ พร้อมยอดชำระสินค้า

- หลังจากที่ลูกค้าโอนชำระเรียบร้อย ให้เพิ่ม Line : @applesheep เพื่อส่งหลักฐานการชำระเงินและเลขออเดอร์ สำหรับตรวจสอบคำสั่งซื้อและแจ้งเลข Tracking ในการจัดซื้อสินค้า

การชำระเงิน Website

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  206-405432-8 ชื่อบัญชี Sheep Gadget Co., Ltd

การสั่งซื้อผ่านทาง Line / Facebook Messenger​

- ให้ลูกค้าแจ้งที่อยู่ตามช่องทางที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า

- หลังจากจากที่ลูกค้าโอนชำระเรียบร้อย ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินเพื่อให้ทางแอดมิน ตรวจสอบและแจ้งเลข Tracking ในการจัดซื้อ

การชำระเงิน Line / Facebook Messenger​
Line :  บัญชีธนาคารกสิกร เลขที่  088-802668-1 ชื่อบัญชี Sheep Gadget Co., Ltd
Facebook Messenger : บัญชีธนาคารกสิกร เลขที่  039-8-22682-8 ชื่อบัญชี Sheep Gadget Co., Ltd

การจัดส่งสินค้า

- ส่ง  Kerry Express ฟรีทุกรายการ  (ตัดรอบเวลา 15.00 น.) จัดส่งสินค้าทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

- เมื่อจัดส่งเรียบร้อย ทางร้านแจ้งเลข Tracking ในช่องทางที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า

- สำหรับลูกค้าที่อยู่ กทม. จัดส่งสินค้าถึงลูกค้าภายใน 1-2 วัน

- สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด จัดส่งสินค้าถึงลูกค้าภายใน 1-3 วัน

WeChat Screenshot_20231120213607.png
WeChat Screenshot_20231120213949.png

หมายเหตุ : การรับประกันสินค้า กรณีที่ความเสียหายเกิดจากการผลิตและการขนส่งเท่านั้น ทางร้านไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าโดยตรง เช่น การทำสินค้าตก / หล่น  / กระแทก / โดนน้ำ เป็นต้น

 

การเปลี่ยนสินค้า

 1. กรณีสินค้าได้รับความเสียหายจากทางร้าน / การขนส่ง เช่น มีรอยขีดข่วน / สีลอก / สินค้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ฯลฯ ทางร้านรับผิดชอบ
  ทั้งการเปลี่ยนสินค้าและค่าขนส่ง

 2. กรณีลูกค้าสั่งผิดไซส์ / รุ่น  และต้องการเปลี่ยนสินค้า จะมีการคิดค่าดำเนินการเพิ่ม 100 บาท (ค่าขนส่งมายังร้านค้าลูกค้าต้องชำระเงินด้วยตนเอง)

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า
- ส่งหลักฐานการสั่งซื้อและการชำระเงิน พร้อมแนบรูปภาพหรืออัดคลิปสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาผ่านช่องทาง Line @Applesheep 

- ทีมแอดมินดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเคลมเปลี่ยนสินค้า
- การส่งเคลมเปลี่ยนสินค้ามีระยะเวลาดำเนินการภายใน 7 วัน ไม่รวมระยะเวลาจัดส่งสินค้า
- กรณีที่เคลมโดยตรงกับแบรนด์ผู้ผลิตต้องมีกล่อง / Barcode และหลักฐานการสั่งซื้อ (สลิปการโอน / ใบเสร็จจากหน้าร้าน)  เพื่อยืนยันข้อมูลกับทาง
แบรนด์โดยตรง

 

การส่งสินค้าคืน / ส่งเปลี่ยนสินค้า
- ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับมาให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% (หากอุปกรณ์ไม่ครบทางร้านไม่รับคืนสินค้า)

 

กรณีคืนเงิน 

- ลูกค้าต้องส่งหลักฐานการสั่งซื้อและการชำระเงินพร้อมแจ้งสาเหตุ ทาง Line @Applesheep ภายในระยะ 7 วันหลังจากได้รับสินค้า กรณีเกิดขึ้นจากการที่ทางร้านจัดส่งสินค้าผิด ทางร้านยินดีที่จะคืนเงินเต็มจำนวน

- กรณีที่ลูกค้าสั่งผิดรุ่นหรือสีและต้องการคืนสินค้า ทางร้านจะคืนเงินให้ลูกค้า โดยหัก 100 บาทจากยอดที่ลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน

โดยทางร้านจะคืนเงินผ่านช่องทางที่ทำการชำระเงิน และระยะเวลาดำเนินการคืนเงินขึ้นอยู่กับรูปแบบของช่องทางที่ชำระเงิน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ชีพ แก็ดเจ็ต จำกัด (“บริษัท”)  ขอเรียนให้ท่านทราบว่าทางบริษัทมีความตระหนักและเครารพความเป็นส่วนตัว บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการติดต่อประสานงาน รวมถึงเข้าใช้บริการ บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บและรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ ได้แก่ การติดต่อข้อมูลโดยตรงกับลูกค้า ผ่านช่องทางหลักของบริษัท รวมถึงสมัครสมาชิกเพื่อรับส่วนลด และการเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์

โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นที่ต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลภายใต้นโยบาย ได้แก่

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อบริษัท (นิติบุคคล) รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมลหรือ Account เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ

 3. การเก็บข้อมูลทาง IP Address ผ่านการเข้าเยี่ยมชม Website

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • เพื่อใช้สำหรับการติดต่อ ประสานงานกับทางบริษัท โดยผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารของทางบริษัท  เช่น การตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้า การจัดการร้องเรียนปัญหา การตอบรับความคิดเห็น เป็นต้น

 • เพื่อใช้สำหรับการจัดทำสัญญาการให้บริการ รวมถึงการจัดทำเอกสารทางด้านบัญชีและการออกใบกำกับภาษี 

 • เพื่อใช้จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าที่ทางบริษัทให้บริการและสามารถแจ้งเป็นส่วนลดสินค้า อีกทั้งยังใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริการ การวิเคราะห์และจัดการปัญหาต่างๆ รวมถึงเพื่อใช้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

 • เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ในกรณีที่อาจเกิดข้อพิพาทระหว่างท่านและบริษัท

 

ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 • สำหรับการประมวลผลการติดต่อ ประสานงานกับทางบริษัทโดยตรง บริษัทจำเป็นต้องประมวลข้อมูลตามระยะเวลาที่ให้บริการแก่ท่าน

 • สำหรับการประมวลผลทางทำสัญญาการให้บริการ บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาสัญญาหรือตามที่ใช้บริการแก่ท่าน

 • สำหรับการประมวลผลตามการปกป้องและสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดเก็บข้อมูลตามอายุความ 

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล         

ทางบริษัทจะไม่ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากท่าน ในกรณีที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก จะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลให้บริษัททราบ และต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้ใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการกรณีที่บริษัทอาจอยู่ภายใต้บังคับคำสั่งหรือคำพิพากษา ของหน่วยงานราชการ

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ทางบริษัทเครารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถติดต่อทางบริษัท เพื่อใช้สิทธิของท่าน ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการถอนความยินยอม  (2) สิทธิในการขอเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (4)สิทธิขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (7) สิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ (8) สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บในรูปแบบอัตโนมัติ

 

บริษัทมีการรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูล การใช้ข้อมูล การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องรักษาข้อมูลของท่านและไม่ให้กระทบสิทธิ์ของท่านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลติดต่อบริษัท
เบอร์โทร : 021-019999
ที่อยู่:  บริษัท ชีพ แก็ดเจ็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) 438/8-9 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

 

bottom of page