ปลอกปากกา Apple Pencil 2

ปลอกปากกา Apple Pencil 2
(Apple Pencil 2 Case)